2015-01-13 02:32 #0 av: Lia

Med mentalisering menas en bristande förmåga att tolka andras känslor samt att hantera sina egna. Den nedsatta förmågan att mentalisera kan göra det svårt för en person med borderline att pussla ihop sin personlighet till en enda person, eftersom humörsvängningarna är så kraftiga. Den ledsna delen och den glada delen kan alltså kännas som två olika personer istället för två delar av en individ. Detta kan göra att individer med BPD lägger skulden för till exempel ilskan på andra människor istället, för att lyckas hålla ihop sin egen person.

Läs mer här.