2015-01-13 02:02 #0 av: Lia

DBT - Dialektisk beteendeterapi - är en typ av KBT som utvecklats för personer som lider av borderline. Behandlingsformen användes i början främst vid självmordsbenägenhet och självskadebeteende bland BPD-patienter, men används nu även vid bulimi eller PTSD. I denna behandlingsform ligger fokus på att lära sig att reglera känslor genom att lära sig och hantera nya färdigheter i grupp, samt att finna en balans mellan att till exempel både önska leva och att dö. Behandlingen är ganska krävande, och därför är det viktigt att veta vad man som patient ger sig in på.