2015-01-13 01:28 #0 av: Lia

Psykoedukation innebär att man lär sig mer om sina fysiska symtom vid bland annat ångest och ätstörningar för att kunna få insikt om vad som verkligen händer med kroppen vid olika sjukdomar och tillstånd. Detta används inom bland annat KBT.