2015-01-13 01:28 #0 av: Lia

Med exponering menas att man utsätter sig för det man tycker är obehagligt för att lära hjärnan att det egentligen inte är farligt. På sikt minskar detta bland annat ångest. Man utsätter sig för exponering i bland annat KBT.