2015-01-10 23:23 #0 av: Lia

LPT står för Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Den reglerar tvångsåtgärder inom vården, och utgör alltså undantaget av HSL. För att bli bli tvångsinlagd krävs det att patienten lider av en allvarlig psykisk störning, har ett akut behov av inläggning samt vägrar frivillig vård.