2015-01-10 23:00 #0 av: Lia

SNRI, Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, är antidepressiva läkemedel som används vid svår depression och/eller ångest. Denna medicin skiljer sig från SSRI, som endast verkar på serotonin.