2015-01-10 20:36 #0 av: Lia

Till VC - vårdcentralen - kan du söka dig om du har psykiska besvär. Då kan du bli remitterad till exempelvis en kurator, BUP eller vuxenpsykiatrin för vidare behandling eller utredning.