2015-01-10 17:48 #0 av: Lia

Här hittar ni en samling med alla kriterier till borderline. Läs dem innan ni svarar. Vilket besvärar er allra mest, om ni bara får välja en? Jobbar ni på det just nu? Hur hade ni önskat att det såg ut efter avslutad behandling?