2014-10-22 00:11 #0 av: Lia

"Återkommande självmordsförsök, hot om självmord eller självskadebeteende"

Det finns många sätt att skada sig själv på. Många sätter ett lika med tecken mellan självskadande och att skära sig själv. Men många skadar sig på andra sätt. Du kanske hetsäter? Eller överkonsumerar alkohol? Kanske har du velat dö, eller försökt åstadkomma det.

Precis som i den andra tråden ska här inte finnas några metoder. Läs igenom din text riktigt noga innan du postar. Känner du igen dig? Hur påverkas din livskvalitet av detta? Har du några tips?