2014-10-22 00:09 #0 av: Lia

"Intensiv vrede, svårighet att kontrollera ilska eller ofta förekommande temperamentsutbrott - som inte står i proportion till vad som väcker den"

Alla människor blir arga ibland. Ilska fyller en väldigt bra funktion - att få andra att förstå att man är missnöjd med situationen, snabbt. Men ibland kanske man blir väldigt arg även om det är obefogat. Kanske får du ett vredesutbrott över att någon druckit upp den sista juicen? Eller så blir du riktigt arg för att någon vägrar förstå något du förklarat flera gånger.

Många gånger kanske anhöriga blir sårade eller inte förstår vad som väckt aggressionen. Känner du igen dig? Hur påverkas dina anhöriga av detta? Har du några tips?